Савремено школство у Трнави

Објављено уторак, 15 децембар 2009

Један од најзначајнијих догађаја за школство у Трнави свакако је доградња и адаптација школске зграде 2003. године. Основна школа "Свети ђакон Авакум" је почетак новог века дочекала спремно у савременим условима. Стварање бољих услова за рад настављено је након доградње школске зграде, прилагођавањем и адаптацијом сале Дома МЗ Трнава у фискултурну салу са потребним спортским реквизитима и свлачионицама, даљим уређењем спортских терена, изградњом рукометног игралишта и сл.

У школи се мисли и на безбедност ученика, запослених и имовине увођењем дежурства од стране ученика и увођењем савременог видео надзора

 

донацијом и средствима СО Чачак.

За подизање ученичког стандарда и пријатнијег боравка у школи већ неколико година ради и ђачка кухиња, а у најскорије време школа

 

ће поседовати и мини књижару у оквиру Ученичке задруге, која ће снабдевати ученике најнеопходнијим школ

 

 

ским пробором

 

и уџбеницима по најповољнијим условима. Радом у ученичкој задрузи омогућићемо ученицима да пружањем услуга, сакупљањем

 

секундарних сировина, израдом једноставних предмета употребне вредности дођу до финанијских средстава, којима ће располагати.

Од септембра 2008. године часови из наставног предмета чувари народне традиције се на радост ученика нижих разреда и њихових учитеља, одржавају и у летњој учионици, смештеној под тремом адаптираног помоћног објекта школе.

 

Чинимо све да боравак ученика и наставника у школи учинимо што пријатнијим. У наредном периоду намеравамо да учионички простор и кабинете обогатимо савременим наставним средствима и омогућимо младом и стручном наставном кадру увођење савремених наставних технологија.